Rekryteringsföretag i Stockholm

Next u är ett rekryteringsföretag i Stockholm som använder sig av videopresentationer inom rekrytering. Det innebär att vi presenterar både arbetsplatser och kandidater via videopresentationer och det är vi unika med bland samtliga rekryteringsföretag i Stockholm. Rekrytering handlar i grund och botten om att matcha människor till jobb. Man brukar ofta prata om ”rätt person på rätt plats” men ofta finns det inte bara ”1 rätt person”. Vi försöker alltid ha ett öppet sinne och ser ofta flera potentiella personer till ett jobb och det är många parametrar som skall matcha. Kompetens är en pusselbit men det är också viktigt att personen, gruppen och chefen skall fungera bra ihop.

Att verka som rekryteringsföretag i Stockholm är tufft, det handlar om att bygga nätverk och att ständigt vara uppdaterad om förflyttningar som sker. Vi har alltid minst 2 intressenter och båda ska tillfredsställas. Varje rekryteringsföretag i Stockholm och i övriga landet måste agera professionellt och återkoppling till kandidater likväl som kunder är viktigt. Tid är något som sällan diskuteras inom rekrytering, men tiden är ofta en faktor som måste vägas in. I regel tar en rekrytering ofta längre tid än vad man ursprungligen hade tänkt. Det kan handla om många intervjuer, ombokningar av tider, att nå referenter och uppsägningstider m.m.

Varje rekrytering startar med en tydlig kravprofil, att lägga lite extra tid på den brukar betala sig i slutänden. Många rekryteringsföretag i Stockholm snavar på slarv i den inledande fasen. Noggrannhet i början och en gemensam målbild brukar vara nyckeln till en bra rekrytering. Att lägga ner lite extra energi på den skriftliga platsannonsen brukar också betala sig, den ansökande kandidaten vill gärna veta vad den söker. Bland samtliga rekryteringsföretag i Stockholm är vi ensamma om att göra en filmad platsannons som komplement till den skriftliga. Filmen har som uppgift att visa upp kollegor, arbetsmiljö och den rekryterande chefen – sådant som en kandidat verkligen undrar över.

Vi är ett av få rekryteringsföretag i Stockholm som jobbar med videopresentationer av kandidater. En videopresentation ger möjlighet för kandidaten att lyfta fram sina personliga egenskaper på ett bättre sätt. Som potentiell köpare av rekryteringstjänster vill man gärna hitta ett sätt att träffa färre men mer träffande kandidater och där blir videopresentationen överlägsen ett traditionellt CV. Att rekrytera in medarbetare med både rätt kompetens och attityd är drömmen för de flesta arbetsgivare och där kommer vår metodik in på ett bra sätt.

Hör gärna av dig mer för mer information.

Kontakta oss!

Hör av dig till oss för en pratstund om just dina behov.